Untitled Document

ตำแหน่งว่างในการสมัครงาน


สนใจสมัคร ตำแหน่ง สาขา คุณสมบัติประจำตำแหน่ง
สมัคร >>

ปรับสภาพ

ส่วนกลาง ชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป -วุฒิการศึกษาม.3/ปวช./ปวส./ สาขาช่างยนต์หรือสาขาอื่น -ขับรถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่ -มีประสบการณ์ด้านงานซ่อมและประกอบรถจักรยานยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัคร >>

ศูนย์บริการ

โรงงานปรับสภาพรถ ชาย/หญิง อายุ20 ปีขึ้นไป -วุฒิการศึกษาระดับ ม.6 /ปวช./ปวส.สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ -มีความรู้ด้านรถจักรยานยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัคร >>

ศูนย์บริการ

หนองบัวลำภู -ชาย อายุ20 ปีขึ้นไป -วุฒิการศึกษาม.3/ม.6/ ปวช./ปวส./ สาขาช่างยนต์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง -ขับรถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่ -มีประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ - สามารถย้ายประจำสาขาอื่นได้ **หากมีประสบการณ์ด้านงานขายด้วยจะพิจารณษาเ
สมัคร >>

มาตรฐานศูนย์

ส่วนกลาง 1.เพศชาย อายุ20ขึ้นไป 2.วุฒิการศึกษา ปวช. /ปวส. สาขาช่างยนต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 3.มีความรู้ความสามารถการซ่อมรถจักรยานยนต์ 4.ขับรถยนต์ได้มีใบอนุญาตขับขี่ 5.เดินและพักค้างคืนไปต่างจังหวัดได้ 6.ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ ใช้โปรแกรม Word/
สมัคร >>

สินเชื่อ4

ส่วนกลาง 1.เพศชาย อายุ20 ปี ขึ้นไป / ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว 2.วุฒิ ม.6/ ปวช. / ปวส. / ป.ตรี ทุกสาขา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 3.สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตใบขับขี่รถยนต์ 4.มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ทนแรงกดดัน พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ลักษณะงาน
สมัคร >>

สินเชื่อ2

ไฟแนนซ์ เพศหญิง อายุ20ปีขึ้นไป วุฒิ ม.6 / ปวช./ปวส. ไม่กำกัดสาขา ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ ใช้โปรแกรม Word /Excel ได้ มีใจรักบริการ ทดแรงกดดันได้ ถ้ามีประสบการร์การทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัคร >>

จัดซื้อ-ส่ง

ส่วนกลาง 1.เพศชาย อายุ20ขึ้นไป 2.วุฒิการศึกษา ม.6/ ปวช. /ปวส. 3.ขับรถจักรยานยนต์ได้มีใบอนุญาตขับขี่ 4.ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ ใช้โปรแกรม Word /Excel ได้ 5.มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงาน มีความอดทน ทนแรงกดดันได้ พร้อมทำงานเป็นทีม