Untitled Document

ตำแหน่งว่างในการสมัครงาน

สมัครแล้วสอบถามได้ที่เบอร์ 086-4598961

สนใจสมัคร ตำแหน่ง สาขา คุณสมบัติประจำตำแหน่ง
สมัคร >>

ขาย

ลำทะเมนชัย เพศหญิง อายุ18 ปีขึ้นไป วุฒิ ม.3 ม.6 ปวช. ปวส.รักในงานบริการ ชอบพูดคุย มีไหวพริบ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ หากมีประการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัคร >>

บัญชี/ภาษี

ส่วนกลาง เพศหญิง อายุ20 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวส./ป.ตรี สาขาการบัญชี มีความ อดทน ขยัน ทนแรงกดดันได้ แก้ไขปัญหาเฉพาะได้ดี หากมีประสบการณ์ตรงจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัคร >>

จัดซื้อ-ส่ง

ส่วนกลาง เพศหญิง อายุ20ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ไม่จำกัดสาขา ใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ มีปฏิภาณไหวพริบ สามารถทำงานที่มีสภาวะแรงกดดันได้
สมัคร >>

พัฒนาระบบไอที

ส่วนกลาง เพศชาย อายุ18ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปวช./ ปวส./ สาขาคอมพิวเตอร์ ไอที สามารถซ่อม-บำรุงคอมพิวเตอร์ได้ มีความรู้ความสามารถด้านอุปกรณ์ไอที สามารถขับรถยนต์ไปต่างจังหวัดได้
สมัคร >>

อะไหล่

ส่วนกลาง เพศหญิง อายุ20ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ไม่จำกัดสาขา ใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ มีความขยัน อดทน ทนแรงกดดันได้
Untitled Document