Untitled Document

ตำแหน่งว่างในการสมัครงาน

สมัครแล้วสอบถามได้ที่เบอร์ 086-4598961

สนใจสมัคร ตำแหน่ง สาขา คุณสมบัติประจำตำแหน่ง
สมัคร >>

ศูนย์บริการ

โรงงานปรับสภาพรถ ชาย/หญิง อายุ20 ปีขึ้นไป -วุฒิการศึกษาระดับ ม.6 /ปวช./ปวส.สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ -มีความรู้ด้านรถจักรยานยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัคร >>

มาตรฐานศูนย์

ส่วนกลาง 1.เพศชาย อายุ20ขึ้นไป 2.วุฒิการศึกษา ปวช. /ปวส. สาขาช่างยนต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 3.มีความรู้ความสามารถการซ่อมรถจักรยานยนต์ 4.ขับรถยนต์ได้มีใบอนุญาตขับขี่ 5.เดินและพักค้างคืนไปต่างจังหวัดได้ 6.ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ ใช้โปรแกรม Word/
สมัคร >>

พัฒนาระบบไอที

ส่วนกลาง -ชาย อายุ22 ปี ผ่านการเกณฑ์ทหาร -วุฒิ ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง -สามารถเขียนโปรแกรมได้ เขียนภาษาPHP และJAVA ได้ -สามารถเขียน App มือถือได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ -เงินเดือน 11,000-20,000
สมัคร >>

ขาย

เกษตรสมบูรณ์ 1. เพศชายหรือหญิง 2.อายุ 20 ปีขึ้นไป 3. จบม.3,ม.6 หรือปวช./ปวส.การตลาด การขายหรือที่เกี่ยวข้อง 4. หากมีประสบการณ์ในการทำงานและมีที่พักอยู่ใกล้กับสาขา จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
สมัคร >>

ขาย

วังสะพุง 1. เพศชายหรือหญิง 2.อายุ 20 ปีขึ้นไป 3. จบม.3,ม.6 หรือปวช./ปวส.การตลาด การขายหรือที่เกี่ยวข้อง 4. หากมีประสบการณ์ในการทำงานและมีที่พักอยู่ใกล้กับสาขา จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
สมัคร >>

ขาย

เชียงคาน 1. เพศชายหรือหญิง 2.อายุ 20 ปีขึ้นไป 3. จบม.3,ม.6 หรือปวช./ปวส.การตลาด การขายหรือที่เกี่ยวข้อง 4. หากมีประสบการณ์ในการทำงานและมีที่พักอยู่ใกล้กับสาขา จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
สมัคร >>

การตลาด

หน้าเดอะมอลล์นครราชสีมา จนท.ขับรถ จำนวน 1 อัตรา (รับผิดชอบพื้นที่ หน้าเดอะมอลล์ หัวทะเล สีคิ้ว นอคมสุรนารี เซฟวัน) คุณสมบัติ 1. เพศชาย 2. อายุ 22 ปีขึ้นไป 3. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา 4. หากมีประสบการณ์ในการทำงานและมีที่พักอยู่ใกล้กับสาขา จะพิจารณาเป็นกรณีพิเ
สมัคร >>

บัญชี/ภาษี

ส่วนกลาง 1.หญิง อายุ20 ปีขึ้นไป 2.วุฒิ ปวช ปวส ป.ตรี สาขาการบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 3.มีความขยัน อดทน พร้อมทำงานเป็นทีม 4.ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัคร >>

ศูนย์บริการ

พยัคฆภูมิพิสัย ชายอายุ22 ปีขึ้นไป -วุฒิการศึกษาระดับ ม.6 /ปวช./ปวส.สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ -มีความรู้ด้านรถจักรยานยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัคร >>

ศูนย์บริการ

ลำทะเมนชัย 1.เพศชาย 2.อายุ 18 ปีขึ้นไป 3.ม.3,ม.6 ปวช./ปวส.ช่างยนต์หรือที่เกี่ยวข้อง 4.หากมีประสบการณ์ในการทำงานและมีที่พักอยู่ใกล้กับสาขา จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 5.ตรงต่อเวลา ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ พร้อมทำงานเป็นทีม
สมัคร >>

ศูนย์บริการ

โกสุมฯ-ฮอนด้า 1.เพศชายหรือหญิง 2.อายุ 20 ปีขึ้นไป 3.ม.3,ม.6 ปวช./ปวส.ช่างยนต์หรือที่เกี่ยวข้อง 4.หากมีประสบการณ์ในการทำงานและมีที่พักอยู่ใกล้กับสาขา จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 5.ตรงต่อเวลา ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ พร้อมทำงานเป็นทีม
Untitled Document