Untitled Document

ตำแหน่งว่างในการสมัครงาน


สมัครแล้วสอบถามได้ที่เบอร์ 086-4598961 หรือ แอดไลน์

ID Line : 0982135327 ID Line : tiwjoe ID Line : milo1903
คุณปุ้ย บุคคล คุณติว บุคคล คุณไมโล บุคคล

สนใจสมัคร ตำแหน่ง สาขา คุณสมบัติประจำตำแหน่ง
สมัคร >>

เจ้าหน้าที่บัญชี/ภาษ๊

อีสมายสารคาม เพศหญิง อายุ20 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวส./ป.ตรี สาขาการบัญชี มีความ อดทน ขยัน ทนแรงกดดันได้ แก้ไขปัญหาเฉพาะได้ดี หากมีประสบการณ์ตรงจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัคร >>

เจ้าหน้าที่

โรงงานปรับสภาพรถ เพศชาย อายุ18 ปีบริบูรณ์ วุฒิไม่จำกัด สามารถซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ได้ มีความขยัน อดทน มีวินัย รักงานซ่อมรถมอเตอร์ไซค์
สมัคร >>

เจ้าหน้าที่ขับรถ

ส่วนกลาง ชาย อายุ18 ปีขึ้นไป วุฒิไม่จำกัด สามารถขับรถยนต์ได้มีใบอนุญาตขับขี่ สามารถไปต่างจังหวัดได้ ไม่มีโรคประจำตัว หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัคร >>

เจ้าหน้าที่ขายและบริการ

สนญ.ยามาฮ่า เพศชายอายุ18 ปีขึ้นไป วุฒิ ม.3 ม.6 ปวช. ปวส.รักในงานบริการ ชอบพูดคุย มีไหวพริบ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ หากมีประการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัคร >>

เจ้าหน้าที่การเงินและขาย

กุดรัง อายุ 20 ปี ขึ้นไป วุฒิ ม.6/ปวช./ปวส.มีความ อดทน ขยัน แก้ไขปัญหาเฉพาะได้ดี หากมีประสบการณ์ตรงจะพิจารณาเป็นพิเศษ
Untitled Document