Untitled Document

ตำแหน่งว่างในการสมัครงาน

สมัครแล้วสอบถามได้ที่เบอร์ 086-4598961

สนใจสมัคร ตำแหน่ง สาขา คุณสมบัติประจำตำแหน่ง
สมัคร >>

เจ้าหน้าที่ขายและบริการ

วังสะพุง เพศชาย/หญิง อายุ18 ปีขึ้นไป วุฒิ ม.3 ม.6 ปวช. ปวส.รักในงานบริการ ชอบพูดคุย มีไหวพริบ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ หากมีประการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัคร >>

เจ้าหน้าที่บัญชี/ภาษ๊

อีสมายสารคาม เพศหญิง อายุ20 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวส./ป.ตรี สาขาการบัญชี มีความ อดทน ขยัน ทนแรงกดดันได้ แก้ไขปัญหาเฉพาะได้ดี หากมีประสบการณ์ตรงจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัคร >>

เจ้าหน้าที่

โรงงานปรับสภาพรถ เพศชาย อายุ18 ปีบริบูรณ์ วุฒิไม่จำกัด สามารถซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ได้ มีความขยัน อดทน มีวินัย รักงานซ่อมรถมอเตอร์ไซค์
สมัคร >>

เจ้าหน้าที่บริการและขาย

ดอนจาน เพศชาย อายุ18 ปีบริบูรณ์ วุฒิไม่จำกัด สามารถซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ได้ มีความขยัน อดทน มีวินัย รักงานซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ สามารถไปออกนอกพื้นที่ได้
สมัคร >>

เจ้าหน้าที่ธุรการ

ส่วนกลาง เพศหญิง อายุ20 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวส./ป.ตรี มีความ อดทน ขยัน ทนแรงกดดันได้ แก้ไขปัญหาเฉพาะได้ดี หากมีประสบการณ์ตรงจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัคร >>

เจ้าหน้าที่การเงินและขาย

สนญ.ยามาฮ่า เพศหญิง อายุ20ปีขึ้นไป วุฒิ ม.6/ปวช./ปวส ไม่จำกัดสาขา รักในงานบริการ ชอบพูดคุย มีไหวพริบ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ หากมีประการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัคร >>

เจ้าหน้าที่บริการและขาย

ภูเวียง เพศชาย อายุ18 ปีบริบูรณ์ วุฒิไม่จำกัด สามารถซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ได้ มีความขยัน อดทน มีวินัย รักงานซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ สามารถไปออกนอกพื้นที่ได้
สมัคร >>

เจ้าหน้าที่การเงินและขาย

บ้านเหลื่อม เพศหญิง อายุ20ปีขึ้นไป วุฒิ ม.6/ปวช./ปวส ไม่จำกัดสาขา รักในงานบริการ ชอบพูดคุย มีไหวพริบ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ หากมีประการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัคร >>

เจ้าหน้าที่ขายและบริการ

ชุมแพ เพศชาย/หญิง อายุ18 ปีขึ้นไป วุฒิ ม.3 ม.6 ปวช. ปวส.รักในงานบริการ ชอบพูดคุย มีไหวพริบ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ หากมีประการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัคร >>

เจ้าหน้าที่การเงินและขาย

ปากชม เพศหญิง อายุ20ปีขึ้นไป วุฒิ ม.6/ปวช./ปวส ไม่จำกัดสาขา รักในงานบริการ ชอบพูดคุย มีไหวพริบ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ หากมีประการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัคร >>

เจ้าหน้าที่ขายและบริการ

เอราวัณ เพศชาย/หญิง อายุ18 ปีขึ้นไป วุฒิ ม.3 ม.6 ปวช. ปวส.รักในงานบริการ ชอบพูดคุย มีไหวพริบ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ หากมีประการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัคร >>

เจ้าหน้าที่บริการและขาย

สนญ.ยามาฮ่า เพศชาย อายุ18 ปีบริบูรณ์ วุฒิไม่จำกัด สามารถซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ได้ มีความขยัน อดทน มีวินัย รักงานซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ สามารถไปออกนอกพื้นที่ได้
สมัคร >>

เจ้าหน้าที่บริการและขาย

สีชมพู เพศชาย อายุ18 ปีบริบูรณ์ วุฒิไม่จำกัด สามารถซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ได้ มีความขยัน อดทน มีวินัย รักงานซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ สามารถไปออกนอกพื้นที่ได้
สมัคร >>

เจ้าหน้าที่ขายและบริการ

สนญ.ยามาฮ่า เพศชาย/หญิง อายุ18 ปีขึ้นไป วุฒิ ม.3 ม.6 ปวช. ปวส.รักในงานบริการ ชอบพูดคุย มีไหวพริบ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ หากมีประการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
Untitled Document